مقالات

Quantifying Differential Privacy in Continuous Data Release Under Temporal Correlations

بسیاری از مقاله‌ها و پژوهش‌های انجام شده در زمینه حریم خصوصی تفاضلی بر این فرض استوار بوده که داده‌های تولید شده در بازه‌های زمانی مختلف… ادامه »Quantifying Differential Privacy in Continuous Data Release Under Temporal Correlations

LinkedIn’s Audience Engagements API: A Privacy Preserving Data Analytics System at Scale

این راهکار شرکت لینکدین را یاری می‌دهد تا از حریم خصوصی تفاضلی در سیستم‌های OLAP (Online Analytical proccessing) بهره ببرد. سیستم‌های مذکور به دلیل حجم… ادامه »LinkedIn’s Audience Engagements API: A Privacy Preserving Data Analytics System at Scale