مقالات

Collecting High-Dimensional and Correlation-Constrained Data with Local Differential Privacy

داده‌های با ابعاد بالا حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند كه می‌توانند به تصميم‌گيری و ارائه هرچه بهتر خدمات كمک كنند. به همين منظور در سازوكارهای حريم… ادامه »Collecting High-Dimensional and Correlation-Constrained Data with Local Differential Privacy

LoPub: High-Dimensional Crowdsourced Data Publication with Local Differential Privacy

به كمک جمع‌آوری داده‌های جمع‌سپاری با ابعاد بالا، می‌توان بسياری از اطلاعات و الگوهای بالقوه پشت داده‌ها را استخراج كرده و به كمک آن پيش‌بينی… ادامه »LoPub: High-Dimensional Crowdsourced Data Publication with Local Differential Privacy

Multi-Party High-Dimensional Data Publishing Under Differential Privacy

داده‌های با ابعاد بالا مانند داده‌های مراقبت‌های بهداشتی يا داده‌های رفتاری كاربر، برای اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گيرند و اغلب اين داده‌ها در اختيار… ادامه »Multi-Party High-Dimensional Data Publishing Under Differential Privacy

DPPro: Differentially Private High-Dimensional Data Release via Random Projection

در سال‌های اخیر، انتشار داده‌ها با حفظ حریم خصوصی آنها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. روش‌های حریم خصوصی تفاضلی موجود برای زمانی… ادامه »DPPro: Differentially Private High-Dimensional Data Release via Random Projection

Publishing locally private high-dimensional synthetic data efficiently

امروزه بیشتر تحقیقات انتشار داده‌ها تحت LDP بر روی داده‌های با ابعاد پایین تمرکز کرده‌اند. داده‌های با ابعاد بالا در دنیای واقعی، مانند تشخیص‌های پزشکی… ادامه »Publishing locally private high-dimensional synthetic data efficiently

DDRM: A Continual Frequency Estimation Mechanism with Local Differential Privacy

برای جمع‌آوری داده‌ها، چندین طرح حریم خصوصی تفاضلی محلی(LDP) وجود دارد که حریم خصوصی قوی‌ای را برای افراد تضمین کرده و در عین حال سودمندی… ادامه »DDRM: A Continual Frequency Estimation Mechanism with Local Differential Privacy

DP2-Pub: Differentially Private High-Dimensional Data Publication with Invariant Post Randomization

در این مقاله به بررسی سازوکار «انتشار داده‌های خصوصی با ابعاد بالا» می‌پردازیم که به اختصار آن را DP2-Pub می‌نامیم و از دو مرحله‌ی خوشه‌بندی… ادامه »DP2-Pub: Differentially Private High-Dimensional Data Publication with Invariant Post Randomization