مقالات

DDRM: A Continual Frequency Estimation Mechanism with Local Differential Privacy

برای جمع‌آوری داده‌ها، چندین طرح حریم خصوصی تفاضلی محلی(LDP) وجود دارد که حریم خصوصی قوی‌ای را برای افراد تضمین کرده و در عین حال سودمندی… ادامه »DDRM: A Continual Frequency Estimation Mechanism with Local Differential Privacy

DP2-Pub: Differentially Private High-Dimensional Data Publication with Invariant Post Randomization

در این مقاله به بررسی سازوکار «انتشار داده‌های خصوصی با ابعاد بالا» می‌پردازیم که به اختصار آن را DP2-Pub می‌نامیم و از دو مرحله‌ی خوشه‌بندی… ادامه »DP2-Pub: Differentially Private High-Dimensional Data Publication with Invariant Post Randomization

Frequent Itemsets Mining with a Guaranteed Local Differential Privacy in Small Datasets

کاوش مجموعه آیتم‌های مکرر (frequent itemset mining) به دلیل کاربردهای عملی فراوان، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. اما برای شناسایی مجموعه آیتم‌های… ادامه »Frequent Itemsets Mining with a Guaranteed Local Differential Privacy in Small Datasets