میلاد گل‌گل‌نیا

کارگاه حریم خصوصی تفاضلی و تحلیل‌های آماری اطلاعات

انگیزه‌ی اصلی و محرک حریم خصوصی تفاضلی، از تحلیل‌های آماری و دنیای آمار سرچشمه می‌گیرد زیرا از ابتدا نیز هدف از حریم خصوصی تفاضلی، ایجاد… ادامه »کارگاه حریم خصوصی تفاضلی و تحلیل‌های آماری اطلاعات