مهدی یوسفی

Privacy-Preserving Crowd-Sourced Statistical Data Publishing with An Untrusted Server

اخیرا جمع‌آوری داده‌های آماری و انتشار آن‌ها باعث ایجاد برنامک‌های جدید و کاربردی شده‌اند. برنامک‌ تحلیل و بررسی آنی ترافیک می‌تواند یکی از شاخص‌ترین آن‌ها… ادامه »Privacy-Preserving Crowd-Sourced Statistical Data Publishing with An Untrusted Server

LinkedIn’s Audience Engagements API: A Privacy Preserving Data Analytics System at Scale

این راهکار شرکت لینکدین را یاری می‌دهد تا از حریم خصوصی تفاضلی در سیستم‌های OLAP (Online Analytical proccessing) بهره ببرد. سیستم‌های مذکور به دلیل حجم… ادامه »LinkedIn’s Audience Engagements API: A Privacy Preserving Data Analytics System at Scale