حریم خصوصی تفاضلی

LinkedIn’s Audience Engagements API: A Privacy Preserving Data Analytics System at Scale

این راهکار شرکت لینکدین را یاری می‌دهد تا از حریم خصوصی تفاضلی در سیستم‌های OLAP (Online Analytical proccessing) بهره ببرد. سیستم‌های مذکور به دلیل حجم… ادامه »LinkedIn’s Audience Engagements API: A Privacy Preserving Data Analytics System at Scale

Amplification by Shuffling: From Local to Central Differential Privacy via Anonymity

داده‌های حساس معمولا از مجموعه‌ای از کاربران با گزارش‌های تکراری در طول زمان جمع‌آوری می‌شود. برای مثال، ممکن است تنظیمات شخصی کاربران یا نحوه استفاده… ادامه »Amplification by Shuffling: From Local to Central Differential Privacy via Anonymity

PCKV: Locally Differentially Private Correlated Key-Value Data Collection with Optimized Utility

در تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه حریم خصوصی محلی، به گونه خاصی از داده‌ها که از نوع  hybrid/heterogeneous هستند کمتر پرداخته شده است. از جمله این… ادامه »PCKV: Locally Differentially Private Correlated Key-Value Data Collection with Optimized Utility