درهم سازی

Amplification by Shuffling: From Local to Central Differential Privacy via Anonymity

داده‌های حساس معمولا از مجموعه‌ای از کاربران با گزارش‌های تکراری در طول زمان جمع‌آوری می‌شود. برای مثال، ممکن است تنظیمات شخصی کاربران یا نحوه استفاده… ادامه »Amplification by Shuffling: From Local to Central Differential Privacy via Anonymity